Іс-әрекет түрлері

 • Оқу пәндерінен білім алатын студенттерді тіркеу
 • Академиялық топ пен лектерді қалыптастыру
 • Студенттердің жеке оқу жоспарын тіркеу
 • Студенттердің аралық және қорытынды бақылаудан өтуін ұйымдастыру
 • Оқитын студенттердің барлық уақыт барысында игерілген несие көлемінің есебін жүргізу
 • Оқитын студенттердің транскриптін қалыптастыру
 • Оқу сабақтарының, емтихандық сессиялардың, мемлекеттік емтихан және диплом жұмысын қорғаудың кестесін құру
 • Оқитын студенттердің білімін бақылайтын тесттік тапсырмалар мен курстық кейстер қалыптастыру
 • Кредиттік технология және қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша оқу процесін ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
 • Академиялық ұтқырлық негізінде жеке жоспарлардың орындалуын қамтамасыз ету
 • Жаздық семестрді ұйымдастыру
 • Ақпараттық білім беретін ресурстардың дерекқорын қалыптастыру
 
© Е.А. Бөкетов Қарағанды мемлекеттік университеті